Przejdź do treści

Jak odmawiać różaniec – krok po kroku

Jak odmawiać Różaniec
Jak odmawiać Różaniec

Różaniec – jak odmawiać w prawidłowy sposób?

Mogłoby się wydawać, że to nic trudnego, jednak często okazuje się, że robimy to w niewłaściwy sposób. Jak odmawiać różaniec, aby modlić się we właściwy sposób? Poniżej znajduje się krótka instrukcja.

<strong>Jak odmawiać różaniec:</strong>

Uczyń znak Krzyża oraz odmów modlitwę „Wierzę w Boga Ojca

„Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.”

Na pierwszym koraliku(paciorku) odmów modlitwę „Ojcze nasz

„Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.”

Na kolejnych 3 koralikach(paciorkach) odmów 3x modlitwę „Zdrowaś Maryjo„.

Jest to modlitwa wstępna, której intencją jest uproszenie cnót wiary, nadziei i miłości. Modlitwa wstępna jest odmawiana tylko przed pierwszą częścią różańca, zatem nie ma konieczności odmawiania jej przed kolejnymi częściami.
„Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. 
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.” (3x)

Następnie, na pojedynczym koraliku(paciorku) odmawiamy kolejno „Chwała Ojcu” i „O mój Jezu„, po czym następuję zapowiedź odmawianej tajemnicy różańca.

„Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.”
„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.”
– Zapowiadamy odmawianą część Różańca Świętego (np. Tajemnica Radosna).

Odmawiamy „Ojcze nasz” oraz 10x „Zdrowaś Maryjo”

„Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.”
„Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. 
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.” (10x)

Ponownie na pojedynczym koraliku(paciorku) odmawiamy „Chwała Ojcu” oraz „Modlitwę fatimską”

„Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.”
„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”

Na końcowym medaliku odmawiamy „Chwała Ojcu”, „O mój Jezu” i modlitwę w intencjach Ojca Świętego „Pod Twoją obronę„.

„Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.”
„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”
„Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno Chwalebna i Błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.”

Tajemnice Różańca Świętego – części Różańca

Tajemnice Różańca Świętego to pięć wydarzeń z życia Jezusa i Maryi, które odgrywają kluczową rolę w katolickiej tradycji modlitewnej. Tajemnice te są zwykle odmawiane wraz z Różańcem Świętym i mają na celu pomóc wiernym w zanurzeniu się w duchowe tajemnice życia Jezusa i Maryi.

Tajemnice radosne (poniedziałek, sobota):

 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
 3. Narodzenie Pana Jezusa
 4. Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
 5. Odnalezienie Jezusa w Świątyni

Tajemnice światła (czwartek):

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 2. Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
 3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 4. Przemienienie Pańskie na górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne (wtorek, piątek):

 1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
 2. Biczowanie Jezusa
 3. Cierniem ukoronowanie Jezusa
 4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię
 5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Tajemnice chwalebne (środa, niedziela):

 1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi