Przejdź do treści

Modlitwa „Wierzę w Boga” | Skład apostolski – Wyznanie wiary

Wierzę w Boga Ojca
Wierzę w Boga Ojca

Modlitwa „Wierzę w Boga”

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Podsumowanie

Modlitwa „Wierzę w Boga” to jedna z najważniejszych modlitw w chrześcijaństwie, wyznawana przez większość wyznań chrześcijańskich, w tym katolicyzm, prawosławie i protestantyzm. Modlitwa ta jest częścią wyznania wiary, czyli deklaracji, w której chrześcijanie wyrażają swoje przekonania dotyczące Boga, Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego i innych dogmatów.

Modlitwa ta zaczyna się od słów: „Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi”, które potwierdzają wiarę w jednego Boga, stwórcę wszechświata. Następnie modlący się wyznaje swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który narodził się z Dziewicy Maryi, został ukrzyżowany za nasze grzechy i zmartwychwstał trzeciego dnia. Modlitwa kończy się wyznaniem wiary w Ducha Świętego, Kościół święty, przebaczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne.

Stanowi więc wyraz wiary w Trójcę Świętą, w objawienie Boże, w grzech pierworodny, w potrzebę zbawienia i w wiarę w życie wieczne. Modlący się wyznaje swoją wiarę w Boga jako Stwórcę i Ojca, w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana, oraz w Ducha Świętego jako Pocieszyciela i Świętego Ducha. Jest to modlitwa ważna dla wielu chrześcijan, ponieważ pozwala im na wyrażenie swojego przekonania i ugruntowanie swojej wiary.