Przejdź do treści

Modlitwa ,,Zdrowaś Maryjo”(Pozdrowienie Anielskie)

Zdrowaś Maryjo

,,Zdrowaś Maryjo” – Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.

Amen.

Wersja łacińska – Ave Maria (Salutatio Angelica)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae.

Posumowanie

„Zdrowaś Maryjo”, nazywane również „Pozdrowieniem Anielskim”, jest jedną z najbardziej popularnych modlitw katolickich skierowanych do Matki Bożej, czyli Maryi. Modlitwa ta zaczyna się od słów „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą”, które są słowami pozdrowienia, jakiego użył archanioł Gabriel, przysłany przez Boga, aby zwiastować Maryi, że zostanie Matką Jezusa.

„Zdrowaś Maryjo” jest często odmawiane podczas różańca, ale również podczas innych katolickich nabożeństw lub osobistych modlitw. Modlitwa ta składa się z trzech części. W pierwszej części odmawiamy słowa pozdrowienia, w drugiej części wyznajemy wiarę w wcielenie Jezusa, który narodził się z Dziewicy Maryi, a w trzeciej części prosimy Maryję o wstawiennictwo u swojego Syna.

Modlitwa „Zdrowaś Maryjo” wyraża szacunek i czci dla Matki Bożej, jako naczynia łaski Bożej i pośredniczki między nami a Jej Synem. Odmawianie tej modlitwy ma na celu zwrócenie się do Maryi z prośbą o Jej wsparcie i ochronę przed złem, a także o wstawiennictwo u Boga za nasze grzechy.

Odmawianie „Zdrowaś Maryjo” może pomóc w umocnieniu wiary, pogłębieniu relacji z Maryją, a także w osiągnięciu duchowego spokoju i poczucia bezpieczeństwa.