Przejdź do treści
Strona główna » Modlitwy » Modlitwa „Ojcze nasz” (Modlitwa Pańska)

Modlitwa „Ojcze nasz” (Modlitwa Pańska)

Modlitwa „Ojcze nasz” (Modlitwa Pańska)

„Ojcze nasz” (Modlitwa Pańska)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Podsumowanie

„Ojcze nasz”, znana również jako Modlitwa Pańska, jest jedną z najważniejszych modlitw chrześcijańskich. Jest to modlitwa, którą Jezus nauczył swoich uczniów podczas kazania na górze, według relacji z Ewangelii Mateusza i Łukasza.

Modlitwa „Ojcze nasz” zaczyna się słowami „Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje”. W modlitwie tej wyznajemy wiarę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, który jest w niebie. Następnie wyrażamy nasze pragnienie, aby Jego imię było uświęcone, a Jego królestwo nadeszło na ziemię. W kolejnej części modlitwy prosimy Boga o codzienny chleb i o wybaczenie naszych grzechów, tak jak i my wybaczamy innym. W końcowej części modlitwy prosimy Boga, aby nas chronił przed pokusami i złem oraz doprowadził nas do życia wiecznego.

Modlitwa „Ojcze nasz” jest uważana za modlitwę uniwersalną, ponieważ nie jest związana z żadnym konkretnym wyznaniem chrześcijańskim. Jest to modlitwa, którą odmawiają zarówno katolicy, jak i protestanci, prawosławni, anglikanie i inni chrześcijanie.

Modlitwa „Ojcze nasz” jest uważana za model modlitwy, ponieważ zawiera wiele elementów, które są ważne w modlitwie, takich jak wyrażanie wiary, proszenie o wybaczenie i ochronę przed pokusami. Odmawianie tej modlitwy może pomóc w umocnieniu wiary, pogłębieniu relacji z Bogiem i zwiększeniu poczucia spokoju i nadziei.