Przejdź do treści

Poranne Modlitwy dla Wewnętrznego Pokoju

Poranne modlitwy odgrywają kluczową rolę w życiu wielu ludzi na całym świecie. Są one nie tylko czasem duchowej refleksji i komunikacji z wyższą mocą, ale także momentem, w którym możemy skupić się na naszych wewnętrznych potrzebach, dążeniach i wdzięczności. W dzisiejszym dynamicznym świecie poranne modlitwy mogą stać się fundamentem spokoju umysłu i stabilności emocjonalnej.

Poranne modlitwy

Jak Praktykować Poranne Modlitwy?

  1. Znalezienie Cichego Miejsca: Wybierz miejsce, gdzie możesz być nieprzerwany i czujesz się spokojny.
  2. Ustalenie Intencji: Zastanów się, co chcesz osiągnąć dzięki swojej modlitwie.
  3. Skupienie na Oddechu: Rozpocznij od kilku głębokich oddechów, aby uspokoić umysł i skupić się.
  4. Wypowiedzenie Modlitwy: Może to być tradycyjna modlitwa lub osobiste słowa wdzięczności i prośby.
  5. Medytacja i Refleksja: Po modlitwie poświęć chwilę na medytację lub refleksję nad swoimi myślami i uczuciami.

Przykładowe Poranne Modlitwy

Oto kilka przykładów modlitw, które możesz wykorzystać lub dostosować do swoich potrzeb:

1. ŚWIĘTA MARYJO, MATKO BOŻA

Święta Maryjo, Matko Boża módl się za mną w ten poranek. Módl się za cały świat. Radośnie rozpoczynam ten dzień, jestem bowiem świadomy, że Ty, Matko, za nas wstawiasz się do Boga. JEZU, TOBIE ŻYJĘ! Jezu, Tobie umieram! Jezu, Twoim jestem w życiu i przy śmierci!

2. PANIE! OTWÓRZ MOJE OCZY

Panie! Otwórz moje oczy na cuda Twej miłości. Z niewidomym wołam: Panie, spraw, abym przejrzał! Otwórz moje uszy, Panie, na wołanie moich braci. Nie dozwól, by serce moje było nieczułe na ich niedolę. Otwórz moje ręce, Panie, ubodzy stoją przed moimi drzwiami i oczekują pomocy. Chryste, pomóż mi się z nimi dzielić!

3. KOCHANY OJCZE NIEBIESKI

Kochany Ojcze Niebieski dziękuję Ci, że mogę Cię Ojcem nazwać. W swe mocne dłonie weź mnie dziś całego i wszystkie mi drogie osoby. Kieruj moimi myślami i czynami. Chciałbym radośnie przeżywać ten dzień.

4. Klasyczna Modlitwa poranna

Rozpoczynamy znakiem krzyża
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Zwracamy się do Boga Ojca
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Pozdrawiamy Maryję
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Uwielbiamy Trójcę Świętą
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Zawierzamy cały dzień (wersja krótsza)
Dobry Boże, zawierzam Tobie cały dzisiejszy dzień i wszystko co mnie dziś spotka. Sukcesy pragnę z radością przyjąć, a porażki i trudności cierpliwie znieść, wszystko dla Twojej chwały. Pomóż mi, dobry Ojcze, w dniu dzisiejszym jak najwięcej dobra uczynić i do Ciebie się jeszcze bardziej zbliżyć. Amen.

lub

Zawierzamy cały dzień (wersja dłuższa)
Boże mój! Nie wiem, co mnie dzisiaj spotka. Wiem jednak, że nic mi się nie stanie, czego byś Ty nie przewidział i co nie byłoby od wieków zamierzone dla mojego większego dobra, to mi wystarcza. Uwielbiam Twoje odwieczne i niezbadane zamiary, powierzam się całym sercem Twojej miłości, składam Ci w ofierze całego siebie i łączę moją ofiarę z ofiarą Jezusa, mojego boskiego zbawiciela. Proszę Cię, w Jego Imię i przez nieskończone Jego zasługi, o cierpliwość w moich utrapieniach i o doskonałe poddanie się Twej woli, aby wszystko, cokolwiek zechcesz, albo dopuścisz na mnie, przyczyniło się do Twojej większej chwały i do mojego uświęcenia. Amen.

Kończymy znakiem krzyża
+ W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Dodatkowe modlitwy poranne

Jeśli mamy więcej czasu i pragniemy rozszerzyć naszą modlitwę, możemy własnymi słowami zwrócić się do Boga prosząc o potrzebne siły. Jeśli zaś mamy z tym trudności, możemy skorzystać z poniższych tekstów, dodać dziesiątek różańca, koronkę do Miłosierdzia Bożego czy też inną znaną modlitwę. Ważne jest, aby zwracać się w modlitwie do Boga, jak do żywej osoby, która jest przy mnie, mówić sercem.

Zawierzenie dnia Bogu Ojcu

Wszechmogący Ojcze, który jesteś w niebie, Już z rana wznoszę me serce do Ciebie. Tyś mnie zachował od złego tej nocy, Udziel i we dnie swej Boskiej pomocy. Niech żadnym grzechem nie skalam mej duszy, Oddal ode mnie szatańskie pokusy. Niech myśli, słowa i czyny dnia tego Wciąż głoszą chwałę Imienia Twojego.

Prośba opiekę świętego Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Zawierzenie życia Jezusowi

Panie Jezu, staję przed Tobą taki jaki jestem. Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, proszę przebacz mi. W Twoje Imię przebaczam wszystkim cokolwiek uczynili przeciwko mnie. Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł. Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki. Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela. Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle. Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i napełnij Swoim Duchem Świętym. Kocham Ciebie Panie Jezu. Dzięki Ci składam. Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu. Amen.

Modlitwa Kościoła wschodniego

Powstawszy ze snu dzięki składam Tobie, Najświętsza Trójco, że z wielkiej swej dobroci i cierpliwości nie zagniewałaś się na mnie, leniwego i grzesznego, i nie zgubiłaś mnie z moimi nieprawościami, ale jak zawsze byłaś miłosierna i podźwignęłaś mnie, leżącego w beznadziei, abym poranną modlitwą wysławiał Twoją moc. Oświeć teraz oczy mego umysłu, otwórz moje usta, abym nauczył się Twoich słów i zrozumiał Twoje przykazania, czynił Twoją wolę i wysławiał Ciebie w wyznaniu serdecznym, i w pieśniach wywyższał najświętsze Twoje imię

Modlitwa świętego Makarego Wielkiego

Powstawszy ze snu przybiegam do Ciebie, Boże, Przyjacielu człowieka, do dzieł Twych z miłosierdzia Twego przystępuję i proszę Cię, abyś dopomógł mi w każdym czasie, w każdej sprawie, zachowaj mnie od wszystkiego złego na tym świecie, wybaw mnie od pokus szatana i wprowadź do Twego wiecznego królestwa, Ty bowiem jesteś moim Stwórcą, Dawcą wszelkiego dobra i Opiekunem, w Tobie więc cała moja nadzieja, i Tobie chwałę oddaję, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Modlitewne przyzywanie wstawiennictwa świętego patrona

Błagaj Boga za mną, święty Boży [wymieniasz imię patrona], albowiem gorliwie przypadam do Ciebie, skorego pomocnika i orędownika mojej duszy.

Modlitwa o dobry dzień

Ojcze, chcę Tobie zawierzyć cały ten dzień, który się rozpoczyna. Wszystko co mnie spotka, chcę przyjąć i wykorzystać dla Twojej chwały i mojego uświęcenia.

Proszę, pomóż mi, abym w trudnościach nie unosił się gniewem, ale pomóż mi na nie spojrzeć w duchu wiary; abym w radościach potrafił Tobie dziękować i nigdy nie zapominał, że gdyby nie Twoja łaska, to bym ich nie otrzymał; zaś w monotonii dnia, w pracy i w domu, umiał dostrzegać dary Twojej miłości, które pobudzać będą moją wdzięczność.

Dobry Ojcze, błogosław mi i wszystkim, których dziś postawisz na mojej drodze. Amen.


Modlitwa poranna dla dzieci

Rozpoczynamy znakiem krzyża
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Zwracam się do Boga Ojca
Panie Boże dziękuję Ci, że ten nowy dzień dałeś mi. Pomóż mi dziś dobrze się zachowywać oraz nową wiedzę i umiejętności zdobywać. Kochany Boże, który jesteś w niebie, opiekuj się mną dzisiaj, bardzo proszę Ciebie. Amen.

Pozdrawiamy Maryję
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Uwielbiamy Trójcę Świętą
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Pozdrawiamy Anioła Stróża i prosimy go o pomoc
Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy Bądź mi zawsze ku pomocy, Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen

Kończymy znakiem krzyża
+ W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen


Dodatkowe modlitwy poranne dla dzieci

Dziecięcą modlitwę zawsze możemy poszerzyć o następujące przykładowe wezwania.

Zawierzenie siebie

Myśli, słowa, sprawy moje
Poświęcam na chwałę Twoją.
Tobie sercem się oddaję,
Coraz lepszym niech się staję

Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy
Wierzę w coś Objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może

Akt nadziei

Ufam Tobie,boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone.
A jako samego siebie,
Wszystkich miłuję dla Ciebie.

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości,
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu!

Jeśli chcemy urozmaicić nasze poranne spotkanie z Bogiem i szukamy dodatkowych tekstów na każdy dzień tygodnia, możemy skorzystać z poniższych propozycji.

Modlitwa porane na cały tydzień

Modlitwa poranna na poniedziałek
Pochwalony bądź Panie Jezu Chryste za nowy dzień, dar Twojej dobroci. Udziel mi łaski i siły, abym ten dzień zgodnie z Twą wolą przeżył. Spraw, bym w doli i niedoli, według przykazania, miłością się kierował, a pełny ufności w Twoje obietnice, spotkanym ludziom mógł dobrze czynić. Błogosławieństwo Twego imienia niech stale mi towarzyszy, abym twą wolę pełnił i w rozgwarze tego świata nie zapominał, że moja ojczyzna jest w niebie. Boże mój i Panie, Twoja łaska niech wspiera każdy moj uczynek, a modlitwa i praca w Twoje imię zaczęta, niech Twoją chwałę pomnaża przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Boże mój i Panie, do służenia Tobie jestem gotowy. Moje myśli i słowa, pracę i odpoczynek, cały ten dzień Tobie w ofierze poświęcam. Niech mnie błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Cokolwiek mnie dziś spotka, chcę zgodnie z Twoją wolą wykonać. Na chwałę imienia Twego niech się wszystko stanie. Chcę głosić Twoją chwałę i sławić Twoją dobroć. Amen.

Modlitwa poranna na wtorek
Nastał poranek, słońce już wschodzi. Znów wołam do Ciebie Panie: strzeż mnie dziś od grzechu, oszczędź mi cierpienia. Pilnuj języka, by kłótni nie wszczynał. Przed złudnym obrazem zasłaniaj me oczy. Niech moje serce czyste będzie i od gniewu wolne. W jedzeniu i piciu daj umiarkowanie. Pożądliwość zmysłową trzymaj na uwięzi. A gdy dzień ku zachodowi się nachyli, pozwól, abym radością czystego sumienia, Tobie, mojemu Bogu, wdzięcznie zaśpiewał: Ojcu naszemu na niebieskim tronie, Jego Synowi i Duchowi Świętemu, chwała niech będzie, teraz i na wieki. Amen.

Wszechmocny, wieczny Boże, pozwoliłeś mi ten dzień rozpocząć. Osłaniaj mnie dzisiaj mocą Twej dobroci. Strzeż mnie nie tylko od każdego grzechu, ale o coś więcej jeszcze Cię proszę: pomóż mi myśleć, mówić i czynić to tylko, co Tobie się podoba. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.

Dziękuję Ci Panie, dziękuję za każdy nowy dzień i że wszystkie me troski Tobie powierzać mogę. Dziękuję za przyjaciół i za każdego człowieka i za wrogów największych, którym przebaczam. Za miejsce pracy dziękuję i za każdy drobiazg, co mi radość sprawia. Za wszystko przyjemne i jasne i za muzykę dźwięczną dziękuję. Dziękuję za przykrości i za każde dobre stówo do mnie skierowane. Dziękuję za Twego Słowa pouczenie i za Ducha Świętego, którym mnie umacniasz. i za to dziękuję, że wszystkich ludzi, jak swe dzieci kochasz. Dziękuję za Twą dobroć, która nie ma granic. Dziękuję za to, że w Tobie ufność mogę pokładać.

Modlitwa poranna na środę
Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Darem hojności Pana jest ten dzień wraz ze wszystkim, co mi przynieść może. Ty, Panie, jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Jesteś Drogą – chcę nią kroczyć. Jesteś Prawdą – pragnę ją poznawać. Jesteś Życiem. Chłód i głód, dola i niedola – wszystko jest dobre, co od Ciebie pochodzi. Spraw przeto, abym z tego wszystkiego dobrze skorzystał. W Twoje Imię rozpoczynam ten dzień. Amen.

Dobry pasterzu, Pokarmie prawdziwy, bądź nam pokrzepieniem na drodze do królestwa Ojca, który jest w niebie. Pożywiaj nas na ziemskim padole, zaprowadź nas na przygotowaną nam ucztę, byśmy w niej wraz ze świętymi uczestniczyć mogli.

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba. Boże Ojcze wszechmogący, panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko tyś jest Święty, Tylko Tyś jest Panem, Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.

Modlitwa poranna na czwartek
Pan mój i Bóg mój! Noc przeminęła, nastał poranek. Z pustymi rękoma staję przed Tobą Panie. Napełnij moje serce i moje dłonie. W nieznany dzień pozwól mi pójść, bym mógł innych obdarowywać. Radość, którą wlewasz do mojej duszy, nie dla siebie chcę zachować, pragnę innym życie radością osładzać. Przeżyta noc wzmocniła me siły, błogi spokój zapanował w mej duszy. Z darów tych chcę skorzystać. Poślij mi człowieka, któremu mógłbym pomóc. Daj braci i siostry, bym im towarzyszył, otwierał im oczy, bym w ubogich i cierpiących odnajdywał Ciebie, ze wszystkimi niech żyję w pokoju, a złem za złe – nigdy nie odpłacał. Panie, daj bym dziś świadczył o Twoim królestwie. Amen.

Pana wysławiajcie wszyscy Jego czciciele! Pieśń radości śpiewajmy, imię Pana sławiąc! Uwielbienie i podziękę nieśmy do Jego ołtarzy. Wysławiajcie Pana! On życie nam daje i nocą czuwa nad nami. Snem nas pokrzepia i budzi ze snu. Wysławiajcie Pana!

Spraw Panie, byśmy dziś, przez Ciebie prowadzeni, drogę dnia szczęśliwie odbyli, zawsze w Twej łasce trwając. Wysławiajcie Pana!

Modlitwa poranna na piątek
Niech mnie dziś błogosławi Wszechmogący Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Panie, nie wiem, co mi dzień dzisiejszy przyniesie. Wiem, że się zaczął. Zanim rozpocznę swą pracę, pragnę się skupić w ciszy. Zanim zacznę rozmawiać z ludźmi, chcę najpierw do Ciebie przemawiać. zanim wybiegnę na ulicę, pozwól mi zatrzymać się przed Twoim obliczem. Zanim czas codzienny sprawom poświęcę, pragnę kilka minut przebywać przed Tobą. Wszystko, co dzisiaj czynić będę, Tobie na chwałę poświęcam. Ciebie niech spotykam w każdym człowieku. Prawdą chcę się kierować w każdym moim słowie Bądź obecny przy mnie na wszystkich moich drogach. Dobry Boże, wspieraj mnie i umacniaj. Amen.

Panie otwórz moje oczy na cuda Twej miłości. Z niewidomym wołam: Panie, spraw, abym przejrzał! Otwórz moje uszy, Panie, na wołanie moich braci. Nie dozwól, by serce moje było nieczułe na ich niedolę. Otwórz moje ręce, Panie, ubodzy stoją przed moimi drzwiami i oczekują pomocy. Chryste, pomóż mi się z nimi dzielić!

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za mną w ten poranek. Módl się za cały świat. Radośnie rozpoczynam ten dzień, jestem bowiem świadomy, że Ty, Matko, za nas wstawiasz się do Boga.

Modlitwa poranna na sobotę
Do Ciebie, o Boże, w tę poranną godzinę moją myśl kieruję. Pierwsze słowa, które moje usta wymawiają, to: Boże mój, Ojcze! Pierwszą moją radością jest prawda, że Bóg jest moim Ojcem. Od Ciebie, Ojcze, wszystko pochodzi. Czym jestem i co posiadam, to Twój dar. W kim mógłbym nadzieję pokładać, gdybym Tobie nie zaufał? Twoja wola jest dla mnie wszystkim. Twoim dziełem jest moje oko. Ty je uczyniłeś, bym mógł podziwiać Twoich stworzeń wspaniałość. Dałeś mi słuch, bym Twoje słowo słyszał. Dałeś mi ręce, bym nimi pracował. Moje serce ukształtowałeś, bym Ciebie kochał. Całego mnie stworzyłeś na swoje podobieństwo. Całkowicie się poświęcam na Twoją chwałę. Wszystko, czym jestem i co posiadam, niech Twoją wolę wypełnia. Ojcze, do Ciebie należę dzisiaj i na zawsze.

Modlitwa poranna na niedzielę
Boże mój i Ojcze! Dziękuję Ci, żeś tej nocy mnie strzegł i nowy dzień mi darujesz. Ty mnie stworzyłeś. Przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa mnie odkupiłeś i do swojego królestwa wezwałeś. Chcę przeto być Ci posłuszny dziś i zawsze. Twoja święta wola niech się stanie. Oświeć mnie, bym poznał, co mam dzisiaj czynić. Zachowaj mnie od zła wszelkiego. Niech mnie prowadzi Twój Syn, Jezus Chrystus, a Duch Święty miłością napełnia.

Z miłości ku Tobie, na Twoją chwałę chcę dzisiaj wszystko czynić. Maryjo, moja Matko i Królowo, weź mnie pod swoją obronę. Aniołowie Pańscy, czuwajcie nade mną. Dziękujcie, dziękujcie Panu, bo On jest dobry, bo Jego wierność trwa na wieki.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, w żywot wieczny. Amen.

Niech Pan mnie błogosławi i strzeże od złego. Niech mnie doprowadzi do życia wiecznego. A dusze wiernych zmarłych, przez miłosierdzie Boże, niech dostąpią wiekuistego pokoju. Amen.

Najkrótsza modlitwa poranna

Na cały dzień dzisiejszy niech mi błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. (wypowiadając „Ojciec, Syn i Duch Święty” czynimy znak krzyża)

Znaczenie Porannych Modlitw

Poranne modlitwy pomagają ustawić ton na resztę dnia. Są one okazją do wyrażenia wdzięczności, prośby o siłę i mądrość, a także do skupienia się na pozytywnych myślach i intencjach. W wielu tradycjach duchowych, poranny czas jest uważany za szczególnie sprzyjający medytacji i modlitwie ze względu na jego spokojny i ożywczy charakter.

Wnioski

Poranne modlitwy mogą być potężnym narzędziem w poszukiwaniu spokoju ducha i równowagi emocjonalnej. Niezależnie od twojego osobistego przekonania czy tradycji, znajdowanie czasu na duchową refleksję każdego ranka może mieć głęboki wpływ na twoje życie.